Get Adobe Flash player

หน้า

คลังเก็บ

Missing man found safe

Missing man found safe

สวัสดีคุณครู

วันที่ 4 มิถุนายน 2556 ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  จัดอบรมพบปะคุณครูเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองสุรินทร์ 4 ในหัวข้อประชุม "สวัสดีคุณครู ปีการศึกษา 2556  ปีทองแห่งการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เป็นระบบอย่างยั่งยืน"  ณ ห้องรัตนบุรี โรงแรมทองธารินทร์  เวลา  09.00 – 12.00 น.

Master Teacher

คุณครูวรรณรักษ์  ปัทมวงศ์จริยา ได้เข้าอบรม Master Teacher วิชาคณิตศาสตร์  ระหว่างวันที่  25 – 29 พฤษภาคม 2556  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

กิจกรรมวันเด็ก

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2556 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 12 มกราคม 2556

มีการทำบุญตักบาตรและมอบเกียรติบัตร "เด็กดี ศรีอนุบาล"  มีคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองมาร่วมงานอย่างล้นหลาม

สวัสดีชาวโลก – -’

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ นี่เป็นเรื่องแรกของคุณ คุณสามารถแก้ไขหรือลบมันได้ แล้วเริ่มการสร้างบล็อกของคุณ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเวิร์ดเพรส คุณสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่เว็บบอร์ดเวิร์ดเพรส หรือคู่มือเวิร์ดเพรส

ค้นหา

คลังเก็บ