Get Adobe Flash player

หน้า

คลังเก็บ

ประชุม

สวัสดีคุณครู

วันที่ 4 มิถุนายน 2556 ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  จัดอบรมพบปะคุณครูเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองสุรินทร์ 4 ในหัวข้อประชุม "สวัสดีคุณครู ปีการศึกษา 2556  ปีทองแห่งการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เป็นระบบอย่างยั่งยืน"  ณ ห้องรัตนบุรี โรงแรมทองธารินทร์  เวลา  09.00 – 12.00 น.

Master Teacher

คุณครูวรรณรักษ์  ปัทมวงศ์จริยา ได้เข้าอบรม Master Teacher วิชาคณิตศาสตร์  ระหว่างวันที่  25 – 29 พฤษภาคม 2556  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

ค้นหา

คลังเก็บ